keskiviikko 23. joulukuuta 2009

Hyvää joulua Pohojammaaksi!

1. Niihin aikoohin keisari Aukustus antoo käskyn, notta koko valtakunta oli pantava verolle. 2. Verollepaneminen tapahtuu ensimmääsen kerran ja silloon oli Kvirinius käskynhaltijana Syyrias. 3. Kaikki meniväkki kirjoottautumahan verottajan luettelohon itte kuki omahan kaupunkihinsa.


4. Niin Joosefki lähti muiren joukos Kalileasta, Nasareetin kaupungista ja meni sen veroasian tähäre Juureahan, Raavirin kaupunkihin Peetlehemihin, johonka kaikki toisekki Raavirin jäläkelääset kerääntyy. 5. Se otti följyhynsä Marian, kihilatun morsiamen, joka oli sinne päin, flikkaraukka.6. Ja viimmeesillänsä ku oli, niin justihin niiren sielä ollesnansa 7. Maria synnytti poijan, esikoosensa. Se kietaasi lapsen kapaloohin ja pisti sen seimehen, kun majataloosta ei ettimälläkää löytyny tilaa.

8. Niillä seuruun sattuu olemahan paimenia yöllä taivasalla paimentamas laumaansa.
9. Yhtäkkiä niiren etehen ilimaantuu Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröötti ne joka puolelta. Paimenet peliästyy aiva veteliksi asti.


10. Mutta enkeli sanoo: ''Äläkää ny turhia peliästykö.
Mull'on teille iloonen sanoma, isoo ilo kaikelle kansalle. 11.Tänä päivänä teille on Raavirin kaupungis syntyny vapahtaja. Se on Kristus, Herra. 12. Täs on teille merkki siitä: te löyrättä lapsen, joka makaa seimes kapaloosnansa.''

13. Ja siinä siunaamas oli enkelin ympärillä maharottoman isoo taivahallinen sotaväki, joka näillä sanoolla ylisti Jumalaa: 14. ''Jumalan on kunnia korkeuksis, maan päällä rauha ihimisillä, joille se ei taharo mitään muuta kun hyvää.''

15. Kun enkelit oli menny takaasi taivaasehensa, paimenet sanoo miehis: ''Ny äkkiä Peetlehemihin! Sielä me näjemmä mitä täs ny on oikeen tapahtunu ja mitä kummaa se Herra meille äsköön ilimootti.'' 16. Ne lähti kiiruhumman kaupalla ja löyti Marian ja Joosefin ja lapsen, joka nukkuu seimes.
17. Kun ne oli sen omin silimin nähäny, ne kertoo muillekki, mitä kaikkia niille oli tieretty lapsesta sanua. 18. Ne jokka kuuli paimenten puheet, oli aiva ihimeesnänsä. 19. Mutta Maria painoo mielehensä kaikki mitä oli tapahtunu ja tutkaali sitä.

20. Paimenet palaali takaasi kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä ne oli kuullu ja nähäny. Kaikki oli justihin niin ku niille oli sanottuki.


Hyvää joulunaikaa Pohojammaan lakeuksilta!
-Sari-

4 kommenttia: